V-AR v detailech - Mířidla

  • mířidla jsou také kompletně výrobkem firmy Pavel Vosátka.
  • materiálem základny mířidel je kvalitní letecký dural opatřený černým tvrdým eloxem. Ostatní díly jsou ocelové a galvanicky černěné.
  • mířidla jsou sklopná, kdy v otevřeném stavu je k dispozici dioptrické hledí a světlovodná muška. Ve sklopeném stavu lze mířidla použít jako nouzová, kde hledí je otevřeného tvaru ve tvaru "U" a muška je zvýrazněna reflexní barvou.
  • sklopná funkce je realizována pomocí odpružené západky, tedy není nutné stiskat žádné tlačítka při vyklopení ani při sklopení. Díky tomu je ovládání jednoduché a mířidla se nepoškodí při nechtěném zachycení o překážku.
  • stranová korekce hledí se provádí šroubem na pravé straně základny hledí a to pomocí mince a nebo šroubováku. Jedna otáčka hledí je rozdělena na 6 kliků. Stranová korekce je jak pro dioptrické hledí tak otevřené záložní hledí.
  • výšková korekce světlovodné mušky se provádí vyšroubováním mušky, kdy je nutné imbus klíčem povolit šroub, který mušku zajišťuje. Poté je možné muškou otáčet prsty, kdy minimální krok je 1/2 otáčky. Poté je nutné opět zajistit mušku utažením pojistného šroubu.
  • výšková korekce záložní mušky se provádí pootáčením imbus šroubu, který slouží jako doraz pro sklopení mušky. Tím je výškově nastavena záložní muška.
  • celá mířidla jsou velmi tuhá s minimálními vůlemi, pro dosažení maximální přesnosti střelby.