Podívejte se na FAQ

Proč V-AR nemá krytku výhozného okénka?

  • původní odpružená krytka je funkční pouze tehdy, pokud je zavřena, tudíž by bylo nutné ji po každém výstřelu zavírat. Díky tomu, že bylo upuštěno od tohoto prvku, může být tvar nosiče závorníku čistě válcový (bez vybrání pro odpruženou západku krytky), tím pádem sám nosič závorníku neustále "utěsňuje" výhozní okénko.

Proč V-AR nemá doražeč závěru?

  • doražeč závěru byl vypuštěn, jelikož není potřebný. Zbraň je natolik spolehlivá, že nedochází k nedovírání závěru. Mimo to doražeč závěru je funkční pouze u full-auto AR-15tek,a to pouze při střelbě dávkou. Tedy v samonabíjecím režimu dojde-li k nedovření závěru během střelby, a byl by dovřen tímto doražečem, nebylo by stejně možné pokračovat ve střelbě, protože je již vypuštěný spoušťový mechanismus. Je tedy nutné stejně znovu natáhnout závěr a vyhodit tak doražený náboj z komory. Naproti tomu je v režimu střelby dávkou bicí mechanismus blokován do chvíle, kdy dojde k plnému dovření závěru. Nedovřený závěr při nabíjení nebo jiné manipulaci je způsoben, buď špatnou manipulací, nebo deformovaným nábojem. V obou případech je výhodnější postup, potáhnou závěr o cca 1/3 zpět a volně pustit. Pokud ani poté nedojde k dovření závěru, je nejlepší závěr stáhnout zcela dozadu a vyhodit tak vadný náboj a opakovat nabíjení. Násilným pokusem o dovření pomocí doražeče si uživatel může způsobit jen velké potíže, které mohou nastat při vytahování náboje z komory pokud by nedošlo k výstřelu anebo nábojnice, která po výstřelu uvízne v komoře. Absence tohoto zbytečného prvku má také za výhodu snížení váhy zbraně, snížení počtu dílů, zúžení siluety zbraně a lepší dostupnost natahovací páky.

Lze u V-AR použít díly a doplňky pro AR15?

  • všechny uživatelské věci lze použít, například: zásobníky, kompenzátory, pažby, pistolové rukojeti, spoušťové mechanismy, natahovací páky, pojistky a vypouštěče zásobníku. Lze použít i některé díly závěru i přesto, že díly V-AR jsou trochu odlišné, jako například: zápalník, závlačku zápalníku, vytahovač, závorník. Naproti tomu zcela nezaměnitelné díly jsou: rámy, předpažbí, nosiče závorníku.