V-AR v detailech - Závěr

Zbraně V-AR používají 3 druhy závěrového mechanismu. Nejčastěji je to závěr uzamykaný rotací závorníku a ovládaný pístovým systémem:

 • kvalitní závěr je jednou z nejdůležitějších částí zbraně. Na jeho kvalitě záleží spolehlivá funkce, bezpečnost i přesnost.
 • závorník V-AR je v podstatě uměleckým dílem. Funkční plochy jako uzamykací ozuby, čelo pro nábojnici, i vnější průměr vedení závorníku jsou přesně broušené a ručně leštěné. Broušením je zajištěna maximální přesnost závěrové vůle a leštěním zase jemnost povrchu. Celý závorník je pak tvrdě chromován. Tato povrchová úprava zajišťuje velkou tvrdost a snadnost čištění. Dosedací plocha pro dno nábojnice je na čele opatřena vybráním pro nečistoty, které tak zajišťuje vyšší spolehlivost zbraně.
 • vyhazovač je opatřen extremně silnou pružinou pro spolehlivé vyhazování nábojnic. Hlava vyhazovače má kulový tvar, který je ručně leštěn, a tak nestrouhá materiál ze dna nábojnice během odemykání a uzamykání závěru.
 • vytahovač je zesílený a má ručně leštěný náběh pro snadný a hladký průběh nabíjení. Tvar drápku byl modifikován tak, že styčná plocha s nábojnicí je větší pro spolehlivější vytahování nábojnic.
 • nosič závorníku byl upravený pro pístový systém zbraně. Je tedy z jednoho kusu materiálu, oproti původní konstrukci AR-15, kde je přišroubovaný plynový násadec. Tyto šrouby se u původní AR-15 často povolují, což způsobuje řadu problémů. Toto vše u V-AR odpadá. Funkční plochy nosiče jsou ručně leštěné a celý povrch je povlakovaný titanem. Tato povrchová úprava snižuje tření závěru, je barevně stálá a neotírá se. Tedy povrch je pořád jako nový. Zadní část nosiče je odlehčena podélnou kanelací.
 • řídící čep rotace byl modifikován zvýšením hlavy čepu tak, aby byla třecí plocha čepu s rámem zbraně větší a nedocházelo tak k hlubokému vydírání rámu jako je u AR-15 běžné.
 • zápalník je naprosto shodný jako u všech zbraní AR-15, nicméně je vyroben tak, aby jeho vyložení bylo na horní hranici normy. Díky tomu je zajištěno spolehlivé odpalování všech typů zápalek.
 • namísto klasické závlačky jistící zápalník byla tato součást nahrazena přesným válcovým čepem z nerez oceli, který je přesně lícovaný do nosiče závorníku s minimální vůlí. Díky tomu nedochází k deformaci a ohybu jako je běžné u původní závlačky. Čep je jištěn proti samovolnému vypadnutí O-kroužkem v hlavě čepu, která se rozpíná do příslušného zahloubení v nosiči závorníku.
 • díky absenci stíracích kroužků závorníku původních AR-15 a velmi preciznímu zpracování závěru V-AR je chod závorníku v jeho nosiči velice hladký s minimálním odporem.
 • kombinací těchto faktorů a řadou dalších vylepšení bylo dosaženo velmi spolehlivé funkce zbraně.

Druhým použitým systémem je závěr uzamykaný rotací závorníku a ovládaný přímým působením plynu (tento systém je dostupný pouze pro ráži .223Rem):

 • rozdíly proti prvnímu závěrovému systému spočívají v jiném nosiči závorníku a samotném závorníku. Ostatní díly jako vyhazovač, vytahovač, zápalník, řídící čep rotace a čep zápalníku jsou shodné.
 • nosič závorníku je zde dvoudílný stejně jako u původní konstrukce AR15. Nicméně spojení těchto dvou částí, tedy samotného těla nosiče a náustku plynové trubice je provedeno zcela odlišně. V případě V-AR jsou tyto dvě části vzájemně slícované, jednak kruhovým osazením, které utěsňuje průtok plynů a zajišťuje bezvůlové spojení a zamezení pohybu součástí. Dále pak obdelníkové osazení zajišťuje souosost obou částí. Dvojice pevnostních šroubů tak pouze zajišťuje toto spojení, aniž by šrouby byly jakkoli namáhány. Naproti tomu řešení klasické AR15 koncepce spojuje tyto dva díly pouze šrouby. Ty jsou tak namáhané jak na tah, tak na střih vlivem setrvačné váhy dílů v pohybu. Obvykle se tak stává, že šrouby se namáháním povolí nebo utrhnou, dojde k netěsnosti plynu, což vede k závadám zbraně. V horším případě dojde k oddělení obou dílů a zaseknutí závěru s možností poškození rámu a jiných součástí zbraně. Díky originálnímu řešení V-AR jsou tak neduhy původního systému odstraněny.
 • závorník plynové verze je proti pístové verzi navíc opatřen těsnícími a stíracími kroužky.

Jelikož je u tohoto systému závěru přiváděn tlak plynů přímo do jeho útrob, je důležité, aby těsnost závorníku a nosiče byla co nejmenší a docházelo tak minimálním únikům do rámu zbraně. Stejně tak je důležité, aby vnější plochy zadní části závorníku a dutina nosiče měly co nejlepší drsnost a tvrdost povrchu. Díky tomu dochází k menšímu usazování nečistot a snažšímu čištění. Velkou výhodou V-AR je tak broušený, leštěný a tvrdochromovaný povrch závorníku a nerezové leštěné provedení nosiče s povlakem titanu.

Třetím závěrovým mechanismem je systém dynamického závěru. Tento systém je určen pouze pro ráži 9mm Luger.

 • u tohoto systému je závěr jednodílný, tedy neskládá se ze závorníku a nosiče. Závěr není uzamčený, ale dynamický, což je vzhledem k použité ráži plně dostatečné. Tento princip závěru je velmi jednoduchý a také velmi spolehlivý.
 • horní vodící výstupek, který brání pootočení závěru v rámu, je vytvořen jako jeden celek závěru z jednoho kusu ušlechtilé oceli. Naproti konkurenčním řešením, kde jsou tyto výstupky přišroubovány dvojicí šroubů. Ty jsou tak namáhané na střih vlivem setrvačné váhy dílů v pohybu. Obvykle se tak stává, že šrouby se namáháním povolí nebo utrhnou, a dojde k závadám zbraně. V horším případě dojde k oddělení obou dílů a zaseknutí závěru s možností poškození rámu a jiných součástí zbraně. Díky originálnímu řešení V-AR jsou tak neduhy původního systému odstraněny.
 • vytahovač je zde tvořen jednou součástkou, která je svou zadní částí vsazena přesně do závěru. V přední části je vytahovač zakončen "háčkem", který zapadá za okraj nábojnice a tím ji přidržuje při vytahování z komory. Odpružení vytahovače je řešeno jeho samotným tělem, které se ohýbá, jelikož je vyrobeno z pružinové oceli. Toto řešení je velmi spolehlivé s vysokou životností.
 • tvar hrany závěru ve spodní části pod koncem zápalníku je optimalizován tak, aby kladivo spoušťového mechanismu bylo natahováno při výstřelu co nejprudčeji. Díky tomu musí závěr v první fázi pohybu překonat vyšší odpor natahovaného kladiva a je tak absorbována vyšší část energie výstřelu než u konkurenčních řešení. Mimo jiné je také docíleno toho, že bicí kladivo je zachyceno spouští mnohem dříve, a stačí tak kratší pohyb závěru. V poslední řadě toto řešení přispívá k vyšší bezpečnosti zbraně, kdy nemůže dojít k odpálení náboje, není-li závěr zcela dovřený. Pokud by totiž závěr nebyl zcela dovřený, mohlo by dojít k roztržení náboje a ohrožení střelce. Toto nebezpečí je tak u V-AR zcela odstraněno.
 • na čele závěru je vytvořena drážka, která eliminuje možnost nedovírání závěru vlivem znečištění dosedacích ploch. Stejně tak dosedací dno pro náboj je po obvodě opatřeno drážkou, která odvádí nečistoty. Díky tomu je zvýšena spolehlivost a bezpečnost zbraně.
 • v zadní části je do závěru vsazeno závaží, které zvyšuje jeho hmotnost. Díky tomu se energie výstřelu rozkládá do vyšší hmoty závěru a je tak lépe absorbována, tedy zpětný ráz je snížen.