Konfigurace - Zaměřovač

  • standardně jsou v základní konfiguraci na zbrani osazeny dioptrická sklopná mířidla.
  • v případě zájmu je možné zbraň osadit dodatečným zaměřovačem, v zásadě buď kolimátorem nebo puškohledem. Obě varianty mají pochopitelně svoje výhody a nevýhody.
  • kolimátor je zaměřovač, který je bez zvětšení. Záměrným obrazcem je většinou červená tečka, která je promítána na sklo zaměřovače a je viditelná pouze ze strany střelce. Nejčastější použití je pro hobby střelbu na kratší vzdálenosti (cca do 100m) a dynamickou střelbu. Výhodou je malá váha, rozměry, jednoduché použití, nenáročnost na polohu oko a rychlost zamíření. Nevýhodou je nutnost použití baterie, omezené možnosti zvětšení (pomocí dodatečného zařízení s pevným zvětšením - magnifier), hrubost obrazce a do jisté míry malé zorné pole.
  • puškohledy jsou v zásadě dvojího typu, s velkým zvětšením jako 4-16x, 6-24x atd. nebo se zvětšením od 1x, buď 1-6x nebo 1-4x atd. Rozdíl je pochopitelně ve vhodnosti použití, kdy puškohledy s velkým zvětšením jsou určeny pro přesnou statickou střelbu na velkou vzdálenost. Naproti tomu puškohledy se zvětšením od 1x je možné použít i pro střelbu dynamickou, kdy v zásadě jsou schopny zastoupit funkci kolimátoru. Výhodou těchto zaměřovačů ve srovnání s kolimátorem jsou v jemnosti záměrné osnovy, kvalitnější mechanice pro rektifikaci zaměřovače (je možné měnit nástřel pro různé vzdálenosti), variabilnosti zvětšení (zoom je možný plynule měnit v celém rozsahu, kolimátor je buď 1x nebo s magniferem obvykle 3x). V neposlední řadě mají puškohledy při zvětšení 1x obvykle větší zorné pole než kolimátory a to u některých variant dosti výrazně. Nevýhody puškohledů jsou větší rozměry, menší mechanická odolnost (je třeba více dbát na opatrnost a předcházet pádům a nárazům), větší náročnost na polohu oka (jak vzdálenost optiky od oka, tak poloha oka vůči středu optiky), drobné optické zkreslení při zvětšení 1x a v poslední řadě nutnost použít montáž puškohledu, která není součástí zaměřovače.
  • jsme schopni nabídnout všechny zaměřovače dostupné na našem trhu, jen pro názornost zde galerie nejpoužívanějších zaměřovačů: